Fråga om vattenavrinning i 60-området

Vi har fått frågor om vattenavrinningen i 60-området:
Hur sker vattenavrinningen från garagets stuprör ned till gatan? Med tanke på isbildning bör väl inte vattnet få strömma fritt på asfalten utan det måste väl bli någon form av vattenränna, som det var tidigare.
Hur sker vattenavrinningen på gatan mot garagen? Eftersom det inte blir någon kantsten är risken att vattnet stiger upp mot garaget och orsakar isgata.

Svar:
Med det arbete som nu pågår så ska lutningen bli aningen större vilket ska öka avrinningen mer och därmed minska problemet med att vatten står och fryser.
Enligt de experter som gjorde konstruktionen behövs inte ränndalarna längre, dvs de anses överflödiga.