Asfaltprojektet – 16/9 start av arbete på uppfartsvägen

Fr o m måndag den 16/9 startar arbetet med ytskiktsrenoveringen av uppfartsvägen mellan 60- och 204-området. Det innebär att ingen trafik/bilkörning får ske mellan 07.00 och 16.00.
Här kommer information från Team Wåhlin om vad vi behöver tänka på. Samtliga hushåll i 60-området samt längs uppfartsvägen i 204-området kommer att få denna information i sin brevlåda.