Projektstart Elbilsladdning

Projektet att införa elbilsladdning i gemensamhetsgaragen påbörjas måndag den 25:maj. G2 är det garage som är först ut och för att arbetet ska löpa smidigt är det av största vikt att vi alla följer de anvisningar vad gäller utrymning och parkering som kommunicerats av projektet. Ett första infobrev delades ut i 204-området i lördags 9/5. Brevet finns även att läsa på Elbilsladdningsprojektets sida som finns under rubriken Projekt.