Asfaltprojektet – juli 2013

Asfaltsprojektet tar nu sommarledigt till i början av augusti, då vi startar igen med friska utvilade krafter. Eftersom vintern var så lång så ligger vi efter i tidsplanen. En ny håller på att utarbetas men preliminärt ser det ut som det ska bli klart i oktober.