Info om beställningar och ändringar i asfaltsprojektet

Föreningen tar från och med nu inte längre emot beställningar kopplade till asfaltsprojeket. Projektet rullar på under sommaren.
Det finns, ingen som med säkerhet under juni till augusti kan hantera dessa beställningar och därmed riskerar de bli liggande utan åtgärd.

Ni skall absolut INTE lägga beställningar eller ändringar på tillval i brevlådan på Lomvägen 497!


Med vänlig hälsning
Styrelsen