Asfaltsprojektet – augusti 2013

Nu har etapp 4 av asfaltsprojektet startat och följande är viktigt att vi följer för att arbetet skall kunna genomföras så smidigt som möjligt (alla berörda fastighetsägare har fått information från Team Wåhlin i sin brevlåda):

  1. Arbetet i de två översta stickvägarna, dvs vid fastigheterna 553 – 601, pågår under c:a 4 veckor räknat från 12 augusti
  2. Vi uppmanar alla att klippa sina häckar mot gatan om man vill ha det snyggt gjort. Om häcken inte är klippt kommer Wåhlins att klippa bort det som är i vägen (fram till kantstenen) för deras arbete utan hänsyn till utseende
  3. Det inte tillåtet att ha sin bil parkerad i området runt och på de två översta raderna i 60-området
  4. Vi uppmanar alla boende vid G2 och G3 att parkera i garagen under hösten
  5. Det är tillåtet för boende i 60-området att parkera på garagetaken under tiden reparationer pågår
  6. Det är rekommenderat att INGA fordon står parkerade dagtid längs backen upp i 60-området då det kan hindra arbetet, de arbetsfordon och den last som behöver komma fram till bygget.
  7. Det är tillåtet att köra in och hämta och lämna men man bör undvika att köra på grusunderlaget i största möjliga mån då det medför extra arbete att jämna ut underlaget inför asfaltering om det blir hjulspår i gruset
  8. Föreningen söker p-tillstånd året ut på Lomvägen och när detta är klart kommer det att finnas ptillstånd att ladda ner från hemsidan.
  9. Det är absolut 100% förbjudet för tung trafik i arbetsområdet innan det är asfalterat
  10. Det är generellt förbjudet för trafik med tunga fordon (över totalvikt 3500kg) inne i 204-området

Dessutom  pågår det reparationsarbete i avloppsrännorna framför G1 varför det kortvarigt kan bli svårt att köra in och ut ur garagen.

OBS
Behöver man passa en viss tid är det bäst att ha bilen så man inte behöver använda uppfartsvägen. Det kan  vara störningar på uppfartsvägen under dagarna (där inga bilar skall stå så att arbetet hindras), när maskiner åker fram och tillbaks och material lastas av.