Ränteavdrag i deklarationen

För fastigheter i 204-området uppgick räntekostnaden för 2020 till 25594,20 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar i 204-området till en 204-del, d v s 125 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration).