Vill du få info från grannsamverkan?

Vill du få snabb information från grannsamverkan om det händer något i vårt område?

Skicka i så fall ett mail till grannsamverkan@sjobrisen.com. Björn Hedlund, Lomvägen 495, kommer att ta med dig på vår maillinglista som för närvarande har ca 85 medlemmar. Du kan nå Björn på telefon +46 708932159.

Ytterligare information