Grannsamverkan

Sjöbrisen är med i Grannsamverkan mot brott.

Ta gärna del av de informationsdokument som finns att ladda ner under Grannsamverkan/Praktisk information.

Alla Sjöbrisare som vill ha direkt information om det inträffar brott mm i vårt närområde anmäler detta till Björn Hedlund, Lomvägen 495, grannsamverkan@sjobrisen.com. För närvarande har ca 140 samfällighetsmedlemmar anslutit sig.

Vår kontaktperson hos Sollentunapolisen är Helena Nyström som även informerar om saker som är värt att beakta.

Sjöbrisens Samfällighets infartsvägar är markerade med Grannsamverkanskyltar. Om någon önskar fler skyltar så finns dessa att hämta hos undertecknad.

För Sjöbrisens Grannsamverkan mot brott

Björn Hedlund
Lomvägen 495
tel +46 708932159
grannsamverkan@sjobrisen.com