Tyck till om trafikmiljön i Sjöberg – inbjudan från Sollentuna Kommun

Kommunen har bjudit in de boende i Sjöberg till att tycka till om trafikmiljön i området.
Den 10/10 kl 18.30-20.30 i Kärrdalsskolans matsal kan du träffa tjänstemän och politiker från trafik- och fastighetskontoret på ett dialogmöte för att ge din bild av hur du upplever trafiken. Observera att detta inte är ett informationsmöte utan ett möte där det diskuteras i grupper runt kartor och samlas in information och synpunkter. Anmäl dig på: tfn@sollentuna.se, ange ”dialogmöte Sjöberg” i ämnesraden. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn. Kommunen bjuder på fika.

Vi ombeds dessutom att lämna våra synpunkter via en webenkät
senast 16/10-2016, samtliga i hushållet är välkomna att svara, dock bör den som svarar vara minst 15 år.