Numrering av parkeringsplatser i G2

Nu finns nya nummerskyltar uppsatta på parkeringsplatserna med nummer 76 – 130 i G2 (förutom på 5 platser, där det inte gick att komma åt, dessa sätts upp senare). Därmed ska nu alla stå parkerade på garageplats med det nummer som motsvarar ens fastighetsnummer.