Trafiksäkerheten

Snart är det dags att installera permanenta farthinder och vägbommar i området. Informationsbrev om detta har delats ut brevledes och brevet finns nu också upplagt på medlemssidan här på webben. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information för att underlätta genomförandet, t.ex. vad gäller parkering under införandeperioden.