Faktura elbilsladdning

Under nästa vecka kommer första faktureringen för nyttjande av de nya elbilsladdarna i gemensamhetsgaragen. Kostnaden som faktureras avser elbilsladdning och el som förbrukats via de sk. schuko-uttagen (huvudsakligen motorvärmning). Faktureringsperiod är december 2020 – mars 2021. Priset för den rörliga kostnaden för perioden uppgår till 1,61 kr/kWh och förfallodatum är satt till 31/5.