Svar på brev inför styrelsemötet

Med anledning av att någon har delat ut anonym information i ett antal medlemmars brevlådor idag (25/9), vill jag förtydliga att styrelsen inte har någon egen agenda utan har på uppdrag av årsmötet genomfört en undersökning av parkeringssituationen inom vårt område och givit olika förslag till den problemställning som årsmötet formulerade. På extrastämman, som är vår samfällighets beslutsorgan, kan sedan medlemmarna bestämma vad som ska gälla för parkeringen i området.

Jag hoppas att så många medlemmar som möjligt nyttjar sin rätt att bestämma i frågan genom att delta på extrastämman på torsdag 28/9 genom närvaro eller fullmakt.

Med vänlig hälsning
Henry Eivarsson
Ordförande i Sjöbrisens Samfällighetsförening