Prospekt från nybyggnation 1972-1974

Prospekt från nybyggnation 1972-1974

Vi har fått tillgång till de ursprungliga prospekten som togs fram i samband med nyförsäljning av våra hus under perioden 1972-1974. De dokument vi har fått är från etapp II av 204-området. Vi tar gärna emot prospekt/dokument från övriga etapper om någon har tillgång till dessa och vill dela med sig. Länk till dokumenten

Tack förhand

(Dokumenten kommer från Maria Yttergren