Stenar vid Bom

Stenar är beställda för att förhindra att man kör runt bommen längst
upp på uppfartsvägen till 60 området,