Hämtning av vitvaror

Nästa hämtning av vitvaror vid G1/G2/G3 sker 2022-02-07.
Ställ ut senast 05.45.
Föranmälan till SEOM krävs. Datum publiceras på respektive fastighetsägares
”Mina sidor” hos SEOM. Bara närmaste datum publiceras.
Normalt var fjärde vecka.