Status gatubelysning

En första bedömning angående felet på gatubelysningen i 60-området indikerar att felet kan vara av allvarligare karaktär. Det innebär dessvärre att det kan komma att ta tid innan felet är avhjälpt.