Gatubelysning

Sedan någon vecka tillbaka lyser återigen alla våra gatlyktor. Felet utgjordes av två fel, ett kunde lösas genom omkoppling, medan det andra krävde att kabeln var tvungen att grävas upp för att lagas då den bränt av och orsakat kortslutning.