Status avseende utredning ”att kunna ladda elbil”

En utredning pågår sedan 2017 för att se om samfälligheten kan införa möjlighet att ladda el-bilar. En förutsättning för detta har varit att få Lantmäteriet att godkänna en ändring av anläggningsbeslutet och nu har beslutet äntligen vunnit laga kraft Läs den bifogade PDF:en för detaljerad info om utredningen och dess nuvarande status (februari 2020).

Beslut inklusive beslutsunderlag från Extrastämman 2019-09-19 finns att läsa i stämmoprotokollet som ligger utlagt på medlemssidan.

Staffan Lindahl, Lomv. 183 leder utredningsgruppen (tillsammans med styrelsen). Kontakta Staffan (staffan.lindahl@live.se, 070-316 6762) om du vill ha ännu mer information.

Styrelsen vill påminna om att laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjuden. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag!