Sammanställning kostnader för asfaltsprojekt

En sammanställning över kostnaderna för asfaltsprojektet finns nu på följande länk.