Geotekniska undersökningar på Edsbergsvägen/Danderydsvägen

Vi har fått information från WSP ang de geotekniska fältundersökningar som görs utmed Edsbergsvägen/Danderydsvägen under oktober.

Information från WSP