Problem med gatubelysning

Vi har noterat fel i gatubelysningen i framför allt 60-området och uppfartsvägen. Felsökning kommer påbörjas så snart som möjligt.

//Styrelsen