Fortsatta problem med gatubelysningen

Det är fortsatta problem med gatubelysningen i 60-området. Delar av problemet är åtgärdat, men det återstår att få belysningen på mittersta stickvägen att fungera igen. För att felsöka och åtgärda felet kommer vi troligtvis att behöva genomföra en del grävarbeten. För att få så liten påverkan som möjligt vad gäller framkomlighet samt ingrepp i närmiljön kommer detta kräva en del planeringsarbete vilket gör att åtgärderna kan dra ut på tiden.

//Styrelsen