Parkering på garagetaken

Enligt våra ordningsregler får endast bilar parkeras på garagetaken. Vi ber därför alla som har släpkärror mfl stående på taken på G1, G2 eller G3 att omedelbart flytta dessa.

Hälsningar Styrelsen