Avdrag räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer. Samfällighetens räntekostnad för 2013 är 279 450 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 1 058 kronor/hus. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 – tidigare ruta 53- på Inkomstdeklaration).