Påminnelse – Problem med stängning av garageportar

Påminnelse – Problem med stängning av garageportar
© Foto: Henry Eivarsson

På grund av att vi tyvärr till och från har problem med den automatiska stängningen av portarna i G1 och G2 påminner vi återigen:

Tyvärr kan det bli fukt på sensorplattorna i garageportarna som medför att portarna ej stängs automatiskt genom nyckel eller tryck på dosa. Det är viktigt att portarna är stängda för att förhindra att obehöriga får tillträde till våra garage.

Därför ber vi er alla att vara extra uppmärksamma på att portarna stängs vid in- och utfart. Samt att hjälpa till att torka av reflexplattan en extra gång och/eller ha knapp eller dosa intryckt hela tiden under öppning/stängning av porten. 

Tack!

Kontakta Fredrik deMaré/garageansvarige vid eventuella portproblem.