Olämplig användning av samfällighetens dagvattenbrunnar

På förekommen anledning vill vi göra medlemmarna uppmärksamma på att det är förbjudet att hälla överbliven målarfärg, spackel etc i dagvattenbrunnarna, eftersom detta orsakar stopp och dessutom inte är bra för miljön. Fastighetsägare som anlitar hantverkare måste upplysa dessa och har ansvar för att överblivet material tas hand om på ett korrekt sätt.