Ny skyltning inom Sjöbrisen

Följande skyltar har satts upp inom området och nedan finns en  förklaring till respektive skylt:
Skyltning    Besoksparkering

 

 

 

 

 

 

 

Omradesforbud1Områdesförbud
Anger att ett område börjar med de förbud som anges med det infogade märket. När ett område vid infarten är skyltat med områdesförbud att parkera, så gäller detta för ett helt område såvida inga andra vägmärken finns inom området.

 

c31-1_10km_-n_600mm_


Hastighetsbegränsning
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

 

c22-1
Bärighetsklass
Vägens bärighetsklass anges på märket. Det innebär vissa gränser för axeltryck, boggi-tryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton.

 

Parkering
Parkering
Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Tilläggsskylten ger en förklaring att det gäller enbart för besökande med giltigt P-tillstånd

 

Vi ber samtliga medlemmar att respektera våra gemensamt beslutade regler, vilka omfattar att all parkering på uppfartsvägen och runt våra gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjuden. Mer information om parkering.