Parkering

Områdesförbud att parkera gäller inom hela samfällighetens område

Det råder generellt parkeringsförbud inom vår samfällighetsförening.

Undantaget är parkeringsplatserna tillhörande fastighetsägarna i 204-området (på P-däcken G1, G2 och G3), samt i garagen. Gäster till 204-området parkerar på P-däcken. Vi ber er att respektera att all parkering på gatorna kring garagen G1, G2, G3 samt vändplatserna inne i 204:a-området är förbjuden pga att det ställer till med stora problem för oss boende och vid sophämtning och leveranser.

Parkering i 60-området sker i samt utanför de privata garagen tillhörande varje fastighet. Det finns ett antal gästparkeringar för gäster till fastigheterna i 60-området bl. a. i början på varje stickväg samt på vändplanen längst upp. Dessa p-platser ska enbart användas av gäster till detta område och det är inte tillåtet för fastighetsägarna att använda dessa för egen parkering. 

Besoksparkering
För gäster gäller max 24 timmars parkering.

P-tillstånd har delats ut till samtliga fastighetsägare, dessa ska läggas synligt i bil som parkeras på avsedda platser inom området. Vid flytt ska parkeringstillstånden förstöras då nya ägarna kommer tilldelas nya kort. För gäster gäller max 24 timmars parkering. Inom 204-området (Lomvägen 69-481) finns gångvägar och lekytor där bilkörning ska undvikas (undantag kortare i- och urlastning), givetvis är det P-förbud på dessa platser.

Parkeringsplatser i garagen (204-området)
Varje fastighet har en parkeringsplats i ett av garagen motsvarande fastighetsnumret. Tyvärr har det under åren förekommit byten mellan fastighetsägare vilket ställer till det vid fastighetsöverlåtelser. Styrelsen är inte inblandade i eventuella byten. Vid frågor från nyinflyttade informerar vi att den plats man förfogar över i garaget motsvarar fastighetsnumret. Garageportsöppnare för fjärröppning av garageportarna finns att köpa, för mer information ta kontakt med garageansvarig inom styrelsen.

Information om skyltning i området: