Parkering

Områdesförbud att parkera gäller inom hela samfällighetens område

Det råder generellt parkeringsförbud inom vår samfällighetsförening.

Undantaget är parkeringsplatserna tillhörande fastighetsägarna i 204-området (på P-däcken G1, G2 och G3), samt i garagen. Gäster till 204-området parkerar på P-däcken. Vi ber er att respektera att all parkering på gatorna kring garagen G1, G2, G3 är förbjuden pga att det ställer till med stora problem för oss boende och vid sophämtning och leveranser.

Parkering i 60-området sker i samt utanför de privata garagen tillhörande varje fastighet. Det finns ett antal gästparkeringar för gäster till fastigheterna i 60-området bl. a. i början på varje stickväg samt på vändplanen längst upp. Dessa p-platser ska enbart användas av gäster till detta område och det är inte tillåtet för fastighetsägarna att använda dessa för egen parkering. 

Besoksparkering

För gäster gäller max 24 timmars parkering.

P-tillstånd har delats ut till samtliga fastighetsägare, dessa ska läggas synligt i bil som parkeras på avsedda platser inom området. Vid flytt ska parkeringstillstånden förstöras då nya ägarna kommer tilldelas nya kort. För gäster gäller max 24 timmars parkering. Inom 204-området (Lomvägen 69-481) finns gångvägar och lekytor där bilkörning ska undvikas (undantag kortare i- och urlastning), givetvis är det P-förbud på dessa platser.

Parkeringsplatser i garagen (204-området)
Varje fastighet har en parkeringsplats i ett av garagen motsvarande fastighetsnumret. Tyvärr har det under åren förekommit byten mellan fastighetsägare vilket ställer till det vid fastighetsöverlåtelser. Styrelsen är inte inblandade i eventuella byten. Vid frågor från nyinflyttade informerar vi att den plats man förfogar över i garaget motsvarar fastighetsnumret. Garageportsöppnare för fjärröppning av garageportarna finns att köpa, för mer information ta kontakt med garageansvarig inom styrelsen.

Status avseende projekt att kunna ladda elbil i gemensamma garagen G1, G2, G3

Laddning av el-bilar i de gemensamma garagen G1, G2 och G3 är förbjuden. Bl.a. för att el-systemen är föråldrade och inte anpassade för laddning. Laddning kan medföra risk för brand vid för stora effektuttag!

Installation av elbilsladdare i gemensamhetsgaragen planeras i maj-juni Läs den bifogade PDF:en för detaljerad info om projektet och dess nuvarande status (mars 2020).

Staffan Lindahl, Lomv. 183 leder utredningsgruppen (tillsammans med styrelsen). Kontakta Staffan (staffan.lindahl@live.se, 070-316 6762) om du vill ha ännu mer information.

Information om skyltning i området:

Top