Med anledning av föreläggandet från Brandkåren Attunda

Flera medlemmar i Sjöbrisens samfällighetsförening har för en tid sedan fått föreläggande som berör brandskydd riktade mot sig från Brandkåren Attunda. Det är upp till var och en att åtgärda de brister som finns och inget styrelsen kan eller får vara behjälplig med. Dock har det skapats en arbetsgrupp bland några boende som arbetar med frågorna. Är du intresserad av att få mer information eller anmäla ditt intresse för ”gemensam” upphandling, maila då detta till brandfragan@hotmail.com Passa även på att gå med i den nyskapade Facebookgruppen ”Brandfrågan Sjöbrisen” där info/bilder m.m. kommer att spridas.