Avdrag för räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer.

Samfällighetens räntekostnad för 2018 var 35 148 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 133 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration)