Häckar och träd beskärs vid belysningsstolpar

Häckar och träd beskärs vid belysningsstolpar
Foto: Henry Eivarsson

Som många säkert sett har vi under hösten och vintern fått byta ett antal ljuskällor som gått sönder. De nuvarande som är av typen gashalogen byts mot LED som har betydligt längre livslängd och lägre elförbrukning. Vi har tidigare meddelat fastighetsägare med häckar och träd (sommarinfo 7 juli 2016) att de måste klippa ur häckar och beskära träd som täcker lyktstolpar så att lampbyte och service är möjlig.

Tyvärr har detta inte hörsammats överallt och Lövhagen som sköter vårt sommarunderhåll kommer nu att utföra detta. De kommer även att beskära träd och rensa upp/gallra i slänterna ner mot Lomvägen/Norra Kärrdal.

Vi uppmanar alla fastighetsägare att se till att beskära sina häckar/träd så att de inte hänger ut över allmän väg/mark och skymmer sikten, detta är särskilt viktigt vid korsningarna vid insticksvägarna i 60-området.

Hälsningar från styrelsen