Avdrag för räntekostnader i deklarationen

Vi vill påminna om att föreningens medlemmar kan göra avdrag för räntekostnader i sina deklarationer.
Samfällighetens räntekostnad för 2016 är 116 765 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgillför föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 443 kronor. Detta görs under ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration)