Garageportar G2 åtgärdade

Nu fungerar portarna i G2 igen! Reparatör var snabbt på plats och kunde åtgärda felen på båda portarna under dagen idag.