Deklaration

Avdrag för samfällighetens räntekostnader som är avdragsgilla i deklarationen för 2021
är enligt Verksamhetsberättelsen som delats ut, 203kronor per fastighet i 204-området.