Valberedningen söker nomineringar för att arbeta i Sjöbrisens Samfällighet

Vi söker dels en ny suppleant i styrelsen, med uppgift att ta över
arbetet med vår hemsida och kanske ytterligare utveckla den. Nuvarande
hemsideansvarige blir kvar i styrelsen som ditt stöd.

Vi behöver även en ny revisor, att bistå vår andre revisor med att
gå igenom styrelsens redovisning. Din revisorskollega har yrkeskunskap
som revisor, så det viktigaste är att du är en noggrann person.
Revisionsarbete utförs huvudsakligen under en kort period i
januari/februari.

Om du inte själv vill ställa upp till någon av dessa val så kanske
du kan nominera någon som du känner. En nominering innebär i så fall
att valberedningen kommer att kontakta den nominerade.

Skicka ett mail till valberedning@sjobrisen.com

//Valberedningen