Utformning rabatter

Här finns information om hur rabatterna kommer att utformas, med exempel från den röda rabatten.