Störningar i tv-nätet

På tisdag 30:e juni kommer matningen till laddstationerna i G2 att kopplas på vilket kan innebära störningar i kabeltv-nätet i delar av området. Arbetet beräknas pågå mellan 8-11.