Skyltning av området

På måndag den 13 juni påbörjas arbetet med ny skyltning av området.