Skräp vid G2

Hej Sjöbrisare!
Vi alla tycker att vårt område skall vara fint och rent. Tråkigt att någon/några inte tar hand om sitt eget miljöfarliga gods. Bildäck, tapetrester och målarburkar måste lämnas på Hagbytippen eller till miljöbilen. Nu blir det en extrakostnad för oss alla Sjöbrisare då extern hjälp för bortforsling av skräp måste lejas.

 

Skräp G2