Renovering av lekplats

Nu är arbetet med att renovera våra lekplatser i gång. Under hösten kommer lekplats Ugglan att få ett ansiktslyft med renoverade trädetaljer såsom bänkar, lekbord och träsarg. Sanden i sandlådan byts ut och gungbrädan kommer flyttas till ytan med fallskyddsmaterial för att öka säkerheten för barnen. Efter genomfört projekt kommer resultatet utvärderas innan vi går vidare med övriga lekplatser enligt vår nya underhållsplan.

//Styrelsen