Ränteavdrag deklarationen

Delägare i garagesamfälligheten, dvs fastigheterna i 204-området, kan göra ett avdrag i deklarationen med 266 kr för inkomstår 2023, vilket motsvarar en 204-del av den totala räntekostnaden.

Marksamfälligheten där samtliga fastigheter är delägare har inga lån och därmed inga räntor att dra av.

//Styrelsen