Ränteavdrag deklaration

Styrelsen får många frågor kring årets ränteavdrag och denna information finns i årsmöteshandlingarna som delats ut till samtliga medlemmar. För dem av er som inte uppmärksammat detta kommer här informationen på nytt: Delägare i garagesamfälligheten, dvs fastigheterna i 204-området, kan göra ett avdrag i deklarationen med 202 kr för inkomstår 2022, vilket motsvarar en 204-del av den totala räntekostnaden.

Marksamfälligheten där samtliga fastigheter är delägare har inga lån och därmed inga räntor att dra av.

//Styrelsen