Problem med stängning av garageportar

Problem med stängning av garageportar
© Foto: Henry Eivarsson

Tyvärr kan det bli fukt på sensorplattorna i garageportarna som medför att portarna ej stängs automatiskt genom nyckel eller tryck på dosa. Det är viktigt att portarna är stängda för att förhindra att obehöriga får tillträde till våra garage.

Därför ber vi er alla att vara extra uppmärksamma på att portarna stängs vid in- och utfart. Samt att hjälpa till att  torka av reflexplattan en extra gång och/eller ha knapp eller dosa intryckt hela tiden under öppning/stängning av porten. 

Tack!

Kontakta Fredrik deMaré/garageansvarige vid eventuella portproblem.