Problem med gatubelysning

Efter åsk- och regnoväder i sommar har problem med gatubelysningen i en av gränderna vid G1 uppstått. Vi håller på med felsökning och hoppas att problemet kan lösas så fort som möjligt.