Parkering uppfartsvägen

Som alla säkert har noterat sker det vägarbete i samband med asfaltsprojektet på uppfartsvägen mellan 204- och 60-området.
Under dagtid är det mycket trångt och det uppstår ofta väntesituationer. Traktorerna får ta en väldig hänsyn till de bilar som står parkerade trots att parkeringsförbud råder under dagtid.
Var vänlig respektera parkeringsförbudet!