Nytt beslut julgranar

Styrelsen har fått önskemål från boende att ordna en container för kasserade julgranar.

Med erfarenhet från städdagar är det ej möjligt att ställa ut en container utan att någon vaktar p g a risken att annat än julgranar kastas i containern.

Styrelsen har därför beslutat att erbjuda ett alternativ till container. Boende inom Sjöbrisen har möjlighet att fram till torsdag 15/1 lämna sin gran vid en uppsamlingsplats vid respektive garage. Skyltar som anger plats kommer att sättas upp någon av de närmaste dagarna. Fredag 16/1 kommer sedan Lövhagen Mark & Trädgård transportera granarna till återvinning. Styrelsen vädjar till alla boende att endast lämna julgranar då annat skräp ej kommer att hanteras av Lövhagen.