Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dagen för inlämning av motioner till årsstämman är 31/12-2015. Dessa kan lämnas via mail eller brevledes till någon i styrelsen.