Målning av parkeringsrutor på garagetaken

Under vecka 36 och 37 genomförs arbete med målning av parkeringsrutor. För att entreprenören ska kunna utföra arbetet och för att undvika onödiga extra kostnader är det viktigt att parkeringen är tom vid de datum som anges nedan. Extra kostnader som uppkommer pga. hindrande fordon eller motsvarande kommer att vidarefaktureras respektive ägare av det hindrande fordonet.

Arbetet kommer att utföras i 3 etapper, ett garagetak i taget. Dag 1 sopas parkeringen och dag 2 genomförs målning av parkeringsrutor. Parkering kommer kunna ske på kvällen samma dag som målning utförs. Under tiden arbetet med garagetaken genomförs kan vi parkera på, av Sollentuna Kommun, anvisad sträcka på Lomvägen (se nedan karta). Det krävs inga särskilda parkeringstillstånd då platserna utmed Lomvägen är allmänna och inte enbart för Sjöbrisens Samfällighetsförening. De tillfälliga platserna kommer vara tillgänglig t o m 2015-09-20.

Viktiga datum

2015-08-31 Garagetak G3 ska vara tömd senast kl 24
2015-09-02 Sopning av garagetak G3
2015-09-03 Målning av parkeringsrutor på garagetak G3

2015-09-02 Garagetak G2 ska vara tömd senast kl 24
2015-09-04 Sopning av garagetak G2
2015-09-07 Målning av parkeringsrutor på garagetak G2

2015-09-07 Garagetak G1 ska vara tömd senast kl 24
2015-09-09 Sopning av garagetak G1
2015-09-10 Målning av parkeringsrutor på garagetak G1

Parkeringskarta